Mälardalens Dansklubb

Uppdatering 24/06-20

Vi följer de rekommendationer som ges och därför gäller följande kring höstens kurser och träningar:

Vi uppmanar alla att byta om hemma före och efter aktiviteter.
Vi håller avstånd till varandra innan, under och efter träningen. Undvik köbildning i alla lägen.
Alla ledare checkar in samtliga deltagare till respektive kurs/träning för att undvika smittspridning i samband med egen incheckning.
Vi ser till att det finns tid mellan kurser/träningar för att minska trängsel. Vissa grupper kommer att använda bioentren för in- och utgång.
Pardanser kommer att genomföras utan partnerbyten. Endast dans med egen partner.
Det är endast de som är anmälda till träningstillfällena som får vistas i lokalen, ingen ”publik” tillåts.
Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
Vi delar inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
Vi uppmanar alla till en god handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit.
Viktigt att alla följer vår information om allmänna hygienråd. Se de affischer som anslås i lokalen.
Alla våra aktiviteter har begränsats med max antal par, vilket kommer att påverka utbudet, bla med kortare anpassade träningar.

Med vänlig hälsning, styrelsen Mälardalens Dansklubb

Uppdatering 09/06-20

I skrivande stund håller höstterminens kurser och träningar på att schemaläggas. (Notera att följande datum är preliminära)
Kurser vecka 36-48.
Träningar vecka 33/34-48.
Julavslutning måndag vecka 49.

På grund av den rådande situationen kommer vi göra följande justeringar inför kommande termin:
  • De kurser/träningar med ett stort deltagarantal kommer delas upp till fler antal pass med färre par på varje pass.
  • På Lolas kurser på måndagar använder vi båda entréerna. Varannan grupp går in och ut ur huvudentrén, varannan grupp går in och ut ur biofoajén.
  • Inga partnerbyten på våra danser.
  • Ledarna checkar in dansarna (behöver inte använda datorn i kökssalen).


Uppdatering 08/04.

Då Mälardalens Dansklubb tvingats ställa in resterande kurstillfällen och tävlingsträningar har styrelsen fattat beslut kring avgifter för vt-20
Du kan som dansare välja mellan tre alternativ;
1) få tillbaka delar av avgiften (1/3 av kurskostnad, 1/2 av tävlingsträningskostnad),
2) ha tillgodo till höstens verksamhet eller
3) skänka kvarvarande medel till klubben.
I alla tre fallen räknas medlemsavgiften bort då den inte betalas tillbaka.

1) Ange ditt namn, kurs/träning och bankkontonummer för återbetalning
2) Ange namn, kurs/träning
3) Meddela oss att du efterskänker avgiften
Denna information mailas till vår kassör Kristina på fam_waglin@hotmail.com med kopia till Ylva, ordförande på ylvali67@gmail.com OBS, svara inte på detta mail!
Om du inte hör av dig tolkar vi det som att du efterskänker avgiften.
Du som har deltagit i vårens verksamhet har förtur till höstens kurser och träningar men du måste precis som tidigare anmäla dig på www.malar.nu. Höstens verksamhet kommer att publiceras under maj månad och kan komma att se lite annorlunda ut då det i skrivande stund inte är helt klart vilka ledare vi har att tillgå, men vi strävar efter en liknande verksamhet som vi haft i vår.
Varmt välkommen tillbaka efter sommaren! Vi hoppas och räknar med att vi kan köra igång all tävlingsträning v.33 och alla kurser v.36.
Mvh, styrelsen

Uppdatering 29/03.

Kurser och träningar ställs in för resten av terminen.

Svenska danssportförbundet rekommenderar fortfarande att samtliga föreningar bör ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster. Vi har därför följt dessa rekommendationer och beslutat att ställa in all verksamhet (undantag för Linedancen) för resten av terminen.
Egenträning kommer att fortgå, linedancen likaså då det är en singeldans med få deltagare med den ändringen att den verksamheten flyttar ut i stora salen. Styrelsen motiverar det också med att det är en träning som likställs med egenträning då det inte är några ledare som får ersättning från klubben.
Hälsa är det primära fokuset, våra pardanser är en fysiskt nära idrott och vi måste tillsammans hjälpas åt med att begränsa smittspridningen. Vi återkommer med ny information gällande verksamhet och ev återbetalning av avgifter senare!
Mvh, styrelsen

Danssportförbundets senaste uppdatering (i skrivande stund): https://www.danssport.se/NYHETER/Aktuellt/uppdateringangaendecoronaviruset/
×

KONTAKT

Du kan nå oss på:

Linnéagården Kolbäck

Telefon: 070-795 83 31

Email: ylvali67@gmail.com