Mälardalens Dansklubb

Uppdatering 10/01-21

Information med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd from 210110!
I Linneagårdens lokaler kommer antal personer att begränsas så att varje person har tillgång till 10 kvadratmeter. Det innebär att det är olika begränsningar i olika salar.
Maxantal personer i:
Stora salen är 8 st
Lilla salen 4 st
Bioscenen 4 st
Köks-salen 5 st
Klubblokalen 5 st
Detta enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd från 210110 om att varje person ska kunna disponera 10 kvadratmeter.
Dessa begränsningar gäller alla födda 2004 eller tidigare, vilket innebär att det är andra restriktioner för barn och ungdomar. De får vara fler så länge som vi undviker trängsel. När vi har barnverksamhet ska alla barn lämnas och hämtas utanför-inga föräldrar/vuxna går in i lokalen. Lola kommer att informera om detta och stötta de yngre barnen för att det ska fungera.
Vi som förening ansvarar för att dessa restriktioner följs och kan av förklarliga skäl inte finna fysiskt på plats för att säkerställa detta så vi ser framför oss att varje individ tar ett eget ansvar och att sunt förnuft ska råda i alla lägen.
Vi fortsätter hålla avstånd till varandra, spritar händerna och alla kontaktytor, ser till att det inte blir köbildning vid entréer och kapprum, stannar hemma vid minsta symptom och månar om varandra.
Med vänlig hälsning, styrelsen


Uppdatering 14/08-20


Hej alla dansare och föräldrar!
Vi har haft en tuff period nu under Corona-pandemin och vi vet inte heller när den tar slut. Vi önskar inget hellre än att köra igång vår verksamhet som tidigare men kommer att starta upp höstens aktiviteter stegvis, allt för att minimera smittspridning. Danssportförbundet rekommenderar föreningarna att prioritera barn- och ungdomsverksamhet samt tävlingsträning vilket vi också kommer att göra. Vi kommer däremot att ha en del inspirationstillfällen i bugg för kursdeltagare och även kurser i boogie woogie och west coast swing.
Varför väntar vi med buggkurserna? Jo, därför att de ”slukar” större mängder med människor, man dansar mer runt i lokalen och vi har även ledare som vi är rädda om. Tråkigt kan tyckas för den som väntat hela våren men i dagsläget ser vi det som en säkerhetsåtgärd för fortsatt verksamhet. FHM menar att vi ska vara medvetna om att starten efter sommar och ledigheter nu kan se annorlunda ut när alla människor möts i skolor och på arbetsplatser igen.
Du kan se hela vårt utbud och startdatum för de olika kurserna och träningarna här.
Det här styrelsebeslutet innebär att Lolas kurser måndagar och tisdagar startar enligt schema och alla som anmält sig kommer att få antagningsbesked om detta. Du som dansade i våras och ännu inte anmält dig kommer med automatik att läggas in i en passande grupp, meddela oss om du inte vill fortsätta. Vi kommer att minska antal barn/tillfälle och ha olika in- och utgångar för att undvika trängsel. Vi ber också alla föräldrar att vänta utanför av samma anledning.
Tävlingsträning med Micke, Jimmy, Jonte, Jonas och Emma startar som planerat.
Intensivkursen i bugg, steg 3/parträning tisdagar och steg 2 & steg 3 på söndagar med Micke samt parträning med Ylva & Roger på söndagar skjuts upp till v. 40 då vi hoppas veta mer om hur läget ser ut i samhället.
Nytt preliminärt datum för intensivkursen i bugg är 18-19/9, alla anmälningar ligger kvar och du meddelar oss om detta inte passar. Vi hoppas att du har tålamod och väntar in vår uppskjutna kursstart!
Tävlingspar som ingår i en kurs kommer att erbjudas träningstillfällen och information om detta kommer via separat mail till berörda.
Du som är anmäld till en kurs som skjuts upp kommer självklart att få en reducerad avgift när kursen drar igång.
Vi planerar att erbjuda fler Corona-anpassade inspirationstillfällen med olika tränare under hösten så håll utkik på hemsidan efter detta! En del finns redan schemalagda och där är det först till kvarn som gäller.
När du kommer till oss gäller följande:
 • Du är HELT symptomfri och frisk när du kommer till oss
 • Om du varit sjuk ska du ha varit symptomfri 48h innan deltagande
 • Du är noga med handhygien före, under och efter kursen
 • Du medtar fylld vattenflaska och inneskor till kursen
 • Du kommer inte mer än 10 minuter tidigare än kursstart och lämnar max 15 min efter avslutad kurs
 • Du byter om hemma före och efter aktiviteter, stretching sker ute eller hemma
 • Håll avstånd till varandra innan, under och efter träningen, undvik köbildning i alla lägen
 • Följ våra rekommendationer om in- och utgång för respektive kurs
 • Du dansar enbart med egen partner
 • Insjuknar du under en idrottsaktivitet avbryter du träningen
 • Ledarna checkar in alla deltagare
 • Vi tillåter inga åskådare/publik, endast deltagande och ledare tillåts vara i lokalen
 • Vi har färre deltagare/lektion, 4-7 par beroende på lokal
 • Tvätta/sprita händerna när du kommer och när du går, handsprit finns tillgänglig i alla lokaler
 • Alla följer FHM rekommendationer, stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd, var noga med hygienen, tvätta händerna och ta hand om dig själv och andra=)
Vi hoppas på förståelse för detta och hälsar alla varmt välkomna tillbaka när vi bedömer att just din kurs kan dra igång!
Med vänlig hälsning,
Mälardalens Dansklubb

Uppdatering 24/06-20

Vi följer de rekommendationer som ges och därför gäller följande kring höstens kurser och träningar:

Vi uppmanar alla att byta om hemma före och efter aktiviteter.
Vi håller avstånd till varandra innan, under och efter träningen. Undvik köbildning i alla lägen.
Alla ledare checkar in samtliga deltagare till respektive kurs/träning för att undvika smittspridning i samband med egen incheckning.
Vi ser till att det finns tid mellan kurser/träningar för att minska trängsel. Vissa grupper kommer att använda bioentren för in- och utgång.
Pardanser kommer att genomföras utan partnerbyten. Endast dans med egen partner.
Det är endast de som är anmälda till träningstillfällena som får vistas i lokalen, ingen ”publik” tillåts.
Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
Vi delar inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
Vi uppmanar alla till en god handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit.
Viktigt att alla följer vår information om allmänna hygienråd. Se de affischer som anslås i lokalen.
Alla våra aktiviteter har begränsats med max antal par, vilket kommer att påverka utbudet, bla med kortare anpassade träningar.

Med vänlig hälsning, styrelsen Mälardalens Dansklubb

Uppdatering 09/06-20

I skrivande stund håller höstterminens kurser och träningar på att schemaläggas. (Notera att följande datum är preliminära)
Kurser vecka 36-48.
Träningar vecka 33/34-48.
Julavslutning måndag vecka 49.

På grund av den rådande situationen kommer vi göra följande justeringar inför kommande termin:
 • De kurser/träningar med ett stort deltagarantal kommer delas upp till fler antal pass med färre par på varje pass.
 • På Lolas kurser på måndagar använder vi båda entréerna. Varannan grupp går in och ut ur huvudentrén, varannan grupp går in och ut ur biofoajén.
 • Inga partnerbyten på våra danser.
 • Ledarna checkar in dansarna (behöver inte använda datorn i kökssalen).


Uppdatering 08/04.

Då Mälardalens Dansklubb tvingats ställa in resterande kurstillfällen och tävlingsträningar har styrelsen fattat beslut kring avgifter för vt-20
Du kan som dansare välja mellan tre alternativ;
1) få tillbaka delar av avgiften (1/3 av kurskostnad, 1/2 av tävlingsträningskostnad),
2) ha tillgodo till höstens verksamhet eller
3) skänka kvarvarande medel till klubben.
I alla tre fallen räknas medlemsavgiften bort då den inte betalas tillbaka.

1) Ange ditt namn, kurs/träning och bankkontonummer för återbetalning
2) Ange namn, kurs/träning
3) Meddela oss att du efterskänker avgiften
Denna information mailas till vår kassör Kristina på fam_waglin@hotmail.com med kopia till Ylva, ordförande på ylvali67@gmail.com OBS, svara inte på detta mail!
Om du inte hör av dig tolkar vi det som att du efterskänker avgiften.
Du som har deltagit i vårens verksamhet har förtur till höstens kurser och träningar men du måste precis som tidigare anmäla dig på www.malar.nu. Höstens verksamhet kommer att publiceras under maj månad och kan komma att se lite annorlunda ut då det i skrivande stund inte är helt klart vilka ledare vi har att tillgå, men vi strävar efter en liknande verksamhet som vi haft i vår.
Varmt välkommen tillbaka efter sommaren! Vi hoppas och räknar med att vi kan köra igång all tävlingsträning v.33 och alla kurser v.36.
Mvh, styrelsen

Uppdatering 29/03.

Kurser och träningar ställs in för resten av terminen.

Svenska danssportförbundet rekommenderar fortfarande att samtliga föreningar bör ställa in all kursverksamhet, organiserad träningsverksamhet och dansevenemang samt övriga sammankomster. Vi har därför följt dessa rekommendationer och beslutat att ställa in all verksamhet (undantag för Linedancen) för resten av terminen.
Egenträning kommer att fortgå, linedancen likaså då det är en singeldans med få deltagare med den ändringen att den verksamheten flyttar ut i stora salen. Styrelsen motiverar det också med att det är en träning som likställs med egenträning då det inte är några ledare som får ersättning från klubben.
Hälsa är det primära fokuset, våra pardanser är en fysiskt nära idrott och vi måste tillsammans hjälpas åt med att begränsa smittspridningen. Vi återkommer med ny information gällande verksamhet och ev återbetalning av avgifter senare!
Mvh, styrelsen

Danssportförbundets senaste uppdatering (i skrivande stund): https://www.danssport.se/NYHETER/Aktuellt/uppdateringangaendecoronaviruset/
×

KONTAKT

Du kan nå oss på:

Linnéagården Kolbäck

Telefon: 070-795 83 31

Email: ylvali67@gmail.com

Plusgiro: 6046540-8