Årsmöte 2024 & Socialdans

Varmt välkommen på Mälardalens Dansklubbs årsmöte!
Vi ses i Linneagården, kökssalen fredag 22/3 kl 18:30-19:30, och vi bjuder på smörgåstårta.
Motioner och skrivelser ska vara styrelsen tillhanda senast 1/3.
Alla medlemmar och föräldrar till barn som är medlemmar har rätt att delta på detta möte.
Vi går igenom vad vi gjort och tankar framåt, verksamhetsberättelse, inklusive ekonomin-23, verksamhetsplan -24, budget -24, samt val till styrelsen för kommande år-24.

Anmälan sker här senast söndagen 17/3.

Alla deltagande är välkomna på socialdans 19:30-21:00.
×

KONTAKT

Du kan nå oss på:

Linnéagården Kolbäck

Telefon: 070-795 83 31

Email: ylvali67@gmail.com

Plusgiro: 6046540-8