Årsmöte 2023

Varmt välkommen på Mälardalens Dansklubbs årsmöte!
Vi ses i Linneagården, kökssalen tisdag 28/3 kl.19.00, och vi bjuder på fika.
Motioner och skrivelser ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2.
Alla medlemmar och föräldrar till barn som är medlemmar har rätt att delta på detta möte.
Vi går igenom vad vi gjort och tankar framåt, verksamhetsberättelse, inklusive ekonomin-22, verksamhetsplan -23, budget -23, samt val till styrelsen för kommande år-23. Ingen föranmälan behövs.
×

KONTAKT

Du kan nå oss på:

Linnéagården Kolbäck

Telefon: 070-795 83 31

Email: ylvali67@gmail.com

Plusgiro: 6046540-8